Meester Joren zorgt voor de anderstalige nieuwkomers in onze school. Hij gaat actief met hen aan de slag om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Dit doet ze door te werken met thema’s, bijvoorbeeld thema ‘in de klas’, ‘winter’, ‘gevoelens’,... Samen wordt de Nederlandse woordenschat uitgebreid en leren de leerlingen correcte zinnen vormen. Dit gebeurt door onder andere liedjes te zingen, taalspelletjes te spelen en onze omgeving te verkennen. Hierbij is er regelmatig overleg met de klastitularis.