bij juf Karolien

Ja, wij zijn de laatstejaars van de kleuterschool. Wij werken dan ook heel hard: taal, begrippen, rekentermen, motoriek,...
Alles wat de vorige juffen ons hebben geleerd wordt verder uitgediept en verfijnd want dan komt er een grote stap.
De juffen van de 3de kleuterklas leren ons dat zelfstandig werken een gewoonte wordt.
Als voorbereiding op het eerste leerjaar zijn er de brugactiviteiten en dansend maken we kennis met de schrijfpatronen. Af en toe werken we samen en maken we kennis met de leerlingen en de juffen van het 1ste leerjaar.
De kleuterschool sluiten we af met een slaapavontuur op school, ssst...