Juf Nadine is de zorgcoördinator van de kleuterschool. Zij volgt nauwgezet de dossiers op van al onze leerlingen van de kleuterschool en dit in overleg met de klastitularis, de directie en het zorgteam.
Zij zal ook - indien nodig - de ouders uitnodigen voor één of meerdere gesprekken, om zo samen met de klastitularis, directie en eventueel het CLB te bekijken hoe we de desbetreffende leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze hulp kan zowel hulp op school als externe hulp zijn.
Juf Nadine zal ook de zorg binnen de kleuterklassen op zich nemen. Samen met de klasjuf zal zij de gehele ontwikkeling van het kind opvolgen en zorgen dat deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Hierbij zal extra aandacht gegeven worden aan het welbevinden van elk kind.

 

Juf Nathalie vlindert in de kleuterschool van klas tot klas en helpt waar nodig. Ze geeft turnen aan K1 en K2 en ze is ook de juf voor bodymap in de eerste kleuterklas.