Juf Nadine is de zorgcoördinator van de kleuterschool. Zij volgt nauwgezet de dossiers op van al onze leerlingen van de kleuterschool en dit in overleg met de klastitularis, de directie en het zorgteam.
Zij zal ook - indien nodig - de ouders uitnodigen voor één of meerdere gesprekken, om zo samen met de klastitularis, directie en eventueel het CLB te bekijken hoe we de desbetreffende leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze hulp kan zowel hulp op school als externe hulp zijn.
Juf Nadine zal ook de zorg binnen de kleuterklassen op zich nemen. Samen met de klasjuf zal zij de gehele ontwikkeling van het kind opvolgen en zorgen dat deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Hierbij zal extra aandacht gegeven worden aan het welbevinden van elk kind.

 

tekst


Juf Ann gaat op vaste tijdstippen langs in alle kleuterklassen.
Samen met de kleuterjuf bekijkt ze hoe ze de kleuters zo goed mogelijk kunnen begeleiden en stimuleren.
Dit gebeurt op een speelse manier.

Juf Lore is zorgjuf. Op dinsdag is ze de klasjuf van de dinoklas (3KA). Op andere dagen geeft ze zorg en Bodymap in de 3de kleuterklas.