ina

Lager klas 2B

Welkom in de olifantenklas! Ik ben juf Ina en samen gaan we dit schooljaar op avontuur in het tweede leerjaar! We gaan een heleboel leren maar ook heel wat plezier maken.
Wat leren we dit schooljaar?

Rekenen:
- We tellen tot 100.
- We leren de tafels en krijgen zelfs een tafeldiploma.
- We wegen, meten en gieten met water.
- We doen hoekjeswerk, contractwerk en rekenspelletjes.
Taal:
- We oefen op vlugger en mooier lezen.
- We schrijven heel veel woorden en oefenen om ze juist te schrijven. Vooral de woorden met aai, oei, ooi en woorden met ei of ij en ou of au komen dit schooljaar aan bod.
- We leren hoofdletters schrijven.
Wero:
- We experimenteren, gaan op leeruitstap en ontdekken zelf.
Muzische vorming:
- We knutselen, schilderen, verven, zingen, acteren, ...
Wat is het fijn om in het tweede leerjaar te zijn!