Lager klas 2B

bij juf Nadine en juf Mieke.

Jipijee! Ik zit in het tweede leerjaar! We zijn niet meer de kleinsten van de lagere school!
We zitten nu in de Mickey- en Minnieclub. We leren steeds maar bij:
Rekenen:
- we tellen tot 100
- we leren de tafels, we krijgen dan een tafeldiploma
- we wegen, meten en gieten met water
- We maken al heuse rekenvraagstukken
- Elke week doen we aan hoekenwerk en contractwerk, onze juffen hebben ook heel veel rekenspelletjes!

Taal :
- we oefenen op vlugger en mooier lezen, onze juffen noemen dat "lezen met een muziekje"
- we schrijven heel veel woorden, we oefenen om ze juist te schrijven, vooral woorden met aai, ooi en oei, woorden met au of ou, ei of ij
- we leren hoofdletters schrijven, tof zeg!
- We doen ook aan hoekenwerk en contractwerk, onze juffen hebben heel veel leuke taalspelletjes!

Wero:
- we experimenteren, we gaan op leeruitstap, we ontdekken zelf

Muzische vorming:
- in de klas knutselen we, we maken een verteltafel, werken met klei, schilderen, knippen en kleven…

Wat is het fijn om in het tweede leerjaar te zijn!