lien

Lager klas 5A

Bij juf Lien.

Wij besteden veel aandacht aan het “leren leren”. Voor de allereerste keer krijgen de leerlingen onderricht in het Frans. Tegen het einde van het schooljaar spreken ze reeds een aardig mondje. Voor wiskunde en spelling werken we regelmatig – samen met 5B – in niveaugroepen.
In het vak W.O. wordt er, naast de uitwerking van verschillende thema’s, getimmerd aan de opbouw van het tijd- en ruimtebegrip. Ook techniek en koken komen aan bod. De uitstappen die we ondernemen laten bij de kinderen onvergetelijke indrukken na. De lessen Godsdienst en W.O. zijn regelmatig doorspekt met "zelfstudie" momenten en groepswerkjes.
In de lessen spreken, drama, stellen en beeld leggen we de nadruk op het aanscherpen van de fantasie van de leerlingen. We doen ook aan boek- en leespromotie. Ook werken we geregeld met de computer om onze computervaardigheid aan te scherpen. Voor het zingen van liedjes en het werken met ritmische slaginstrumenten voorzien we, tevens, een plaatsje in onze drukke weekschema’s.
Je hoort het. Het vijfde is beslist een jaartje dat – onuitwisbaar – in het geheugen blijft gegrift.