katial

Juf Katia is de zorgcoördinator van onze lagere school. Zij volgt nauwgezet de dossiers op van al onze leerlingen van de lagere school en dit in overleg met de klastitularis, de directie en het zorgteam.
Zij zal ook - indien nodig - de ouders uitnodigen voor één of meerdere gesprekken, om zo samen met de klastitularis, directie en eventueel het CLB te bekijken hoe we de desbetreffende leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze hulp kan zowel hulp op school als externe hulp zijn.
Juf Katia zal dit jaar ook extra steun bieden in de kangoeroeklas. Hierbij zal ze kinderen uit verschillende leerjaren met een ruime leervoorsprong begeleiden zodat ook zij voldoende uitdaging krijgen. Deze extra uitdagingen kunnen zowel in de klas als uit de klas aangeboden worden.

sofie2019

Ook juf Sofie neemt binnen de zorg verschillende taken op zich.
Omdat onze school het welbevinden van elk kind hoog in het vaandel draagt, zal zij net als vorig jaar een aantal momenten beschikbaar zijn als ‘groene juf’.
De groene juf is een vertrouwensjuf.
Wanneer uw kind een probleem heeft en hierover met iemand wil praten, kan hij of zij steeds terecht bij de groene juf. Deze problemen kunnen van verschillende aard zijn. We denken hierbij bv. aan ‘aanhoudende ruzies’, ‘niet goed in je vel zitten’, ‘een moeilijk moment thuis hebben’,…
Uiteraard kan uw kind ten allen tijden bij zijn of haar klastitularis terecht. Maar soms is het voor een kind makkelijker om op neutraal terrein even rustig over zijn of haar zorgen te praten.
Ook als ouder kan u steeds contact opnemen bij bezorgdheden. Ook de groene juf kan bij bepaalde bezorgdheden de ouders contacteren.
Naast deze invulling is juf Sofie beleidsondersteuner en geeft ze zorg in het derde leerjaar.

Welkom in de jungle klas!

Wat een grote stap heb jij gezet. Je hebt de kleuterschool achter je gelaten. Er begint een nieuw avontuur waarbij we veel nieuwe dingen leren: rekenen, lezen, schrijven, …
Maar dit doen we niet alleen hoor!
Hup en aap vinden het fantastisch om je te helpen lezen en schrijven.
Tientje Tel en haar vriendjes leren jou tellen en rekenen tot 20.

Spelenderwijs leren we elke dag wat nieuws bij.
In het eerste leerjaar is het FIJN!

tekst