home top

Leerplicht

Kleuters zijn nog niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school.
Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig.
Toch is het belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kleuter afwezig is. Daar vind je meestal afspraken over in het schoolreglement.
Voor kinderen die op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs willen instappen, gaat de school na of ze het jaar ervoor minstens 250 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing. Ofwel mag het kind toch instappen in het gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.
Kinderen die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijven, moeten wel elke schooldag aanwezig zijn. De leerplicht begint immers op 6 jaar.

welkom2