home top

Inschrijven

Klik hier voor de voorstelling voor ouders van nieuwe peuters

Klik hier voor de voorstelling van de kleuterschool
Klik hier voor de voorstelling van de lagere school 

Een school kiezen is een belangrijke beslissing. Naast thuis is de school de plaats waar een kind het meest tijd doorbrengt. Daarmee is de school de belangrijkste partner van ouders in de opvoeding van hun kind. Voor ouders komt het erop aan een school te vinden, die zo dicht mogelijk aansluit bij hun opvoeding en hun waarden.

Alle info i.v.m. aanmelden en inschrijven voor scholen in Sint-Niklaas vind je duidelijk uitgelegd op de website van Sint-Niklaas. Klik hier.

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf het schooljaar waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Deze kleuters mogen pas in de school aanwezig zijn vanaf de vastgelegde instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de leerplicht. Het kind is dan wettelijk verplicht de lessen te volgen, ook wanneer het zich dan nog in de kleuterschool bevindt.

Indien u graag wenst kennis te maken met onze school en de werking ervan maken wij graag een afspraak met u.  U kan onze contactgegevens terugvinden via de rubriek ‘contact’.

Gelieve bij inschrijving steeds volgende zaken mee te brengen:

  • Een kleefbriefje van de mutualiteit van de in te schrijven leerling(en) én van het gezinshoofd
  • Een identiteitsbewijs van de in te schrijven leerling

Maak gebruik van de juiste voorrangsperiode.

 

welkom2